Rekonstrukce a výstavba inženýrských sítí

O společnosti

 

Předmět činnosti

Společnost ALLSTAV ALFA s.r.o. byla založena roku 2014. V roce 2017 došlo ke změně právní formy na akciovou společnost.

ALLSTAV ALFA a.s. provádí kompletní dodávky vodovodních řadů a přípojek z klasických i nových materiálů, rekonstrukce stávajících řadů, výstavbu nových řadů a přípojek a likvidaci havárií vodovodních řadů a přípojek.

Firma dále provádí kompletní dodávky kanalizačních řadů a přípojek z klasických i nových materiálů v otevřených rýhách a štolách, rekonstrukce stávajících kanalizačních sítí a likvidaci havárií kanalizace.

Do našich prací dále patří obnova komunikací po výstavbě inženýrských sítí s živičným povrchem nebo dlažbou, případně mozaikou.

 

Organizační struktura

Statutární ředitel:

Ing. Aleš Machalíček

Výrobně-technický náměstek:

Ing. Petr Fišer

Stavební technik – hornická činnost:

Ing. Radek Šikola

Stavební technik – vodovody, havárie:

Aleš Flossmann

Závodní pro činnost prováděnou hornickým způsobem:

RSDr. Pavel Kasner

Doprava – mechanizace:

Mgr. Jan Kolář

Hlavní ekonom a účetní:

Ing. Milada Dvořáčková