Rekonstrukce a výstavba inženýrských sítí

Služby

Rekonstrukce a opravy kanalizačních stok a řadů. Opravy a rekonstrukce provádíme hornickým způsobem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce a opravy vodovodních řadů a přípojek v otevřeném výkopu.

 

Provádíme opravy komunikací včetně uličních vpustí.